Firul roșu, firul destinului, metaforă a legăturii magice dintre două suflete, a ieșirii din labirint, conectează într-o dioramă senzuală, excentrică și provocatoare, semnată Răzvan Vasilescu (București),  Mihai Stan (București), Edward Aninaru (Los Angeles), Silent Strike (București), visceralitatea existenței fizice, surprinsă în momentul cheie al conștientizării propriei absențe, rezultată din negare, minimalizare, discriminare. Firul fragil și invizibil dintre ordine și haos, asemenea unui zid, înnoadă generație după generație, tensiunile neexprimate. Prin coregrafia spațială, prin amplificarea tensiunii prin accentele electro, artiștii redimensionează prin poetica performativă interconexiunea memoriei cu drama prezentului, multiplicând-o.

Esențializând în ipostazele corpurilor scara cosmică a istoriei și a timpului, proiectul urmărește balansarea vizuală a conceptului de realitate prin resemantizarea acesteia. Mai exact, pornind de la ideea de încapsulare în realitatea virtuală (sub forma NFTs), impredictibilitatea călătoriei prin propria existență dobândește virtuți catarhice. Eliberarea din țesătura propriei vieți stă în deconectarea de la întregul bagaj ce alimentează trauma, în fapt, reinventarea propriului eu prin conectarea la sine.

Locație: Galeria Arcada, strada Lăpușneanu 7-9