Fiecare arhitect comunică prin propriul său vocabular o viziune asupra spațiului, încercând să anticipeze și să răspundă transformării și dezvoltării experienței umane din cadrul acestuia. Prin intermediul luminii, umbrei, spațiului, texturilor, materialelor, fiecare lucrare răspunde diferit percepției fiecărei persoane despre sine, lumea în care trăiește, credințele și principiile după care se ghidează. Cum s-au dezvoltat aceste proiecte? Cum au modelat existența publică sau personală?

Expoziția va include și o componentă multi-media, ca extensie a proiectelor printate și va oferi vizitatorilor o experiență interactivă unică, prin eseurile video-audio care prezintă experiența senzorială (dialogul lumină-umbră, spațiu, texturi, materiale) și umană. din spațiile generate de procesul de proiectare și construcție.

Expoziția își propune să evidențieze complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale arhitecturii. Pentru a explora domenii noi, impuse de contextul social, economic, cultural, pentru a identifica direcțiile de dezvoltare ale spațiului urban, dar și implementarea noilor tehnologii și inovații din domeniul construit, R[ewind]A[cces]M[emory]   ne invită să privim, mai întâi, spre spațiile deja create și să analizăm experiențele senzoriale și umane generate.

R[ewind]A[cces]M[emory] – Looking Back with New Perspective va inspira publicul prin expunerea celor mai creative proiecte românești de arhitectură, care au fost premiate și nominalizate la edițiile din 2015, 2017, 2019, 2021 ale Regionalei de Arhitectură Moldova, la secțiunile: Arhitectura rezidențială (locuințe individuale și colective); Arhitectura clădirilor publice; Arhitectura industrială; Amenajări interioare; Restaurare, reabilitare, reconversie; Proiecte, Studii, Arhitectura participativă.

Pentru mai multe informații despre expoziție, puteți accesa site-ul oficial al Ordinului Arhitecților din România- Filiala Teritoarială Iași: https://oar-iasi.ro/evenimente/rewind-acces-memory/