OAR IAȘI

Ordinul Arhitecților din România- Filiala Teritorială Iași urmăreşte încurajarea manifestărilor teoretice și aplicate în domeniul arhitecturii, prin programe adresate atât membrilor organizaţiei, studenţilor din cadrul Facultăţii de Arhitectură, dar mai ales publicului larg, incluzând aici expoziţii de arhitectură, concursuri de creaţie şi editarea de cărți, reviste sau albume de specialitate. Prin activitatea sa, OAR Iași are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice. De asemenea, prin intermediul protocoalelor de colaborare încheiate cu Asociația Arhitecților Iași, Asociaţia Culturală ARHIAS, Asociaţia De-a Arhitectura şi Asociaţia „Breasla Constructorilor Ieşeni”, Registrul Urbanistilor Iași, Administrațiile locale cât şi cu alte filiale ale Ordinului Arhitecților și, nu în ultimul rând, cu ajutorul nenumăraților parteneri și sponsori, s-au organizat în ultimii zece ani o serie de evenimente culturale precum Anuale și Bienale de Arhitectură, MUST-ul de Arhitectură și Festivaluri de Arhitectură care au contribuit la crearea contextului adecvat pentru diseminarea valorilor breslei arhitecților în rândul publicului larg.