Cristian Rusu

Cristian Rusu (n. 1972) este artist vizual și scenograf, lector dr. la Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Cercetarea sa artistică principală este chestionarea spațiului și meditația melancolică asupra valențelor sublimului în context contemporan. Prin diferite tehnici ale artelor vizuale și combinând concepte spațiale și arhitecturale, el interoghează interacțiunea dintre estetică, sensibilitate și ideologie, în special prin proiecte site-specific.

Lucrare: O PLIMBARE PRIN PARC / A WALK IN THE PARK

Nu avem parc. Avem o piață. 

Ideea instalației pornește de la cercetările mele legate direct de spațiul în care lucrez. Alături de aceasta, teme ca labirintul sau ruinele completează meditația mea melancolică asupra spațiului, în legătură cu chestionarea sublimului în termeni contemporani. Instalația A Walk in the Park, duce ironic și critic mesajul de la clișeul lingvistic (adică un lucru care se face de regulă foarte relaxat), la experiența spațială a contactului real și problematic cu ceva ce nu vedem chiar zilnic: ruinele din cotidianul nostru (iar mai nou, ruinele datorate războaielor sau ale cutremurelor). 

A Walk in the Park ar deveni o experiență interactivă între public și instalația propusă, cu o dublă intenție: reflectarea asupra imaginarului în spațiul public, precum și asupra ideii de detensionare a acestuia prin găzduirea de instalații de artă contemporană.

Labirintul propus este, pe de-o parte, unul fizic, dar el este și în mintea noastră. Noi îl creăm și tot noi îl demontăm. Asta doar dacă vom ști să recompunem ceva nou din ruinele date, printre care ne plimbăm.