Modificările la care a fost supus orașul au generat, de-a lungul timpului, o mare cantitate de spații reziduale fără a oferi nici un răspuns în privința acestora. Aceste spații sunt văzute ca zone de umbră, limitate, intermediare, în așteptare, marginalizate și fără calități evidente. Acest context ne-a îndemnat să luăm în considerare statutul și potențialul acestor spații uitate și dezinteresate. Spațiile reziduale, în cazul proiectului nostru curțile interioare ale unor monumente istorice sau cu prestanță arhitecturală, își afirmă limitele, demonstrând astfel că orașul nu este o simplă reflectare a acestei imagini armonioase pe care urbanismul încearcă să le transmită ci sunt doar rezultatul eșecului metodelor tradiționale de organizare urbană care fac aceste spații fără utilizare definită. Acest fapt ridică noi întrebări, în special întrebări concrete ale societății care impun o nouă formă de gândire și o abordare mai adaptată la scara umană.

Spațiul curților se dezvăluie ca locuri minuscule uitate, totuși gata de servire, așteptând să ofere calități incontestabile orașului și locuitorilor săi. Curțile interioare ale clădirilor merită toată atenția părților interesate – locuitori ai orașului, studenților sau administrației, natura lor fiind descrisă de fapt de chiar forța lor interioară, vizând astfel o gamă largă de oameni care le pot folosi.

Aceste locuri acționează ca laboratoare urbane reflectând entuziasmul tuturor oamenilor de a revendica orașul. Instalații artistice, microarhitecturi, picnicuri, spații de relaxare sau de întâlnire, toate acestea corespund unor activități desfășurate care trebuie să-și găsească locul într-un oraș care va continua să se dezvolte în viitor. Conectarea în rețea a acestor spații are capacitatea de a răspunde problemelor sociale actuale, pentru care metodele tradiționale nu au găsit soluții. Este vorba despre ruperea de obiceiuri și luarea în considerare a acestor spații dezinteresate, gata să servească ca oportunități capabile să inverseze trendul. Aceste micro acțiuni – de amplasare în mijlocul curților a instalațiilor arhitecturale au avantajul de a se adapta la infrastructurile existente și de a face din dispariția lor o reală preeminență.    

Pentru mai multe informații despre festival și despre concursul de arhitectură, puteți accesa site-ul oficial al Ordinului Arhitecților din România- Filiala Teritoarială Iași: https://oar-iasi.ro/evenimente/iasul-isi-deschide-curtile