Felix Aftene – Iași

Radu Alexandru – Iași

Silviu Apostol – Luda – Iași

Aurel Asanache – Iași

Dan Basu – București

Andrei Botnaru – Iași

Gabriel Caloian – Iași

Andrei Cozlac – Iași

Alexandra Diaconița – Iași

EdgeMapping – Iași

Andrei Emilian – Iași

Alex Halka – Timișoara

Red Iulian – Piatra Neamț

Adrian Manolescu – Adistu – București

Radu Martin – Iași

Mihai Marian Mina – Iași

Valentin Mocanu – Iași

NoiseLoop – Timișoara

Ana Teodora Popa – Iași

Alexandru Radu – Dromp – Iași 

George Roșu – Cluj Napoca

THE CREATIVE ONE

Alice Veliche – Iași