Valentina Druțu

Artistul vizual Valentina Druțu, trăiește și lucrează în Iași, desfașurând o susținută activitate diversă pe scena  națională și internațională a artelor plastice. Artista realizează numeroase expoziții avand o activitate bogată,  în special în domeniul picturii si  cel al design-ului de interior .

Absolventă a Academiei de Arte”G. Enescu”, promoția 1995, la clasa prof. Liviu Suhar. Din anul 2020 este doctorand la Universitatea Națională de Arte ”G. Enescu”, domeniul arte vizuale. In anul 1996 a devenit membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala  Iași, iar din 2006 membră in Consiliul director  al UAP Iasi. Incepând cu anul 1995 profesează în cadrul Muzeului Național de Artă Iași- Palatul Culturii, ca muzeograf, devenind director al acestui muzeu în perioada 2007- 2021. Din 7 decembrie 2021 și până astăzi ocupa funcția de manager în cadrul Complexului Muzeal Național ”Moldova” Iași- Palatul Culturii. In domeniile pictură și design de interior, este unul dintre artiștii reprezentativi ai generației sale, lucrările sale regasindu-se în colecții muzeale și private din țară si străinătate.( S.U.A., Marea Britanie, Grecia, Germania, Franța, Italia, Olanda, Suedia, etc.

Valentina Druțu, visual artist, lives and works in Iași, carrying out a sustained varied activity on the national and  international scene of visual arts. The artist creates numerous exhibitions with a rich activity, especially in the field of painting and interior design.

Graduate of the National Academy of Arts “G. Enescu”, class of 1995, professor Liviu Suhar and since 2020 she is a PhD student at the same university,  visual arts field. In 1996 she became a member of the Union of Visual Artists in Romania, Iași branch, and  in 2006 a member of the Board of Directors of UAP Iaşi. Since 1995 she has been working at the National Museum of Art Iași – Palace of Culture, as a museographer, becoming the head of this museum between 2007-2021. Currently she is the manager of the “Moldova” National Museum Complex Iasi. In the fields of painting and interior design, she is one of the representative artists of her generation, with art works displayed in museums and private collections in the country and abroad  (USA, Great Britain, Greece, Germany, France, Italy, Holland, Sweden).