CALL FOR VIDEOS

RETROSPECTIVE

Romanian Creative Week (RCW), the most important event dedicated to the Romanian creative industries, which will take place in the capital of Moldova, from 19 to 28 May 2023, and the Romanian Order of Architects, Iasi Branch, announce the exhibition RETROSPECTIVE – Regional Architecture Exhibition Moldova 2015 – 2021 – R[ewind]A[ccess]M[emory] – Looking Back with New Perspective. The organizers are also launching a Call for videos dedicated to architects.

RETROSPECTIVE will inspire the public by showcasing the most creative Romanian architectural projects, which were awarded and nominated at the 2015, 2017, 2019, 2021 editions of the Regional Architecture Moldova in the sections: Residential architecture (individual and collective housing); Architecture of public buildings; Industrial architecture; Interior design; Restoration, rehabilitation, reconversion; Projects, Studies, Participatory architecture.

The exhibition aims to highlight the complexity of contemporary manifestations and expressions of architecture. In order to explore new fields, imposed by the social, economic, cultural context, to identify the directions of development of urban space, but also the implementation of new technologies and innovations in the built environment, RETROSPECTIVE invites us to look at the spaces already created and to analyze the sensory and human experiences generated.

The architecture exhibition will be set up on the first floor of the Palace of Culture in Iasi and will be open to the public during the Romanian Creative Week.

CALL FOR VIDEOS. SUBMISSION DETAILS

In addition to the panels with the printed projects – awarded and nominated at the previous editions of the Regional Architecture Week Moldova, RETROSPECTIVE will also include a multi-media component (audio, video), which will complement the exhibition and offer visitors a unique interactive experience.

In this regard, the organizers are inviting architecture offices whose projects have been awarded and nominated at previous editions of the Regional Architecture Moldova to submit a video presenting the sensory and human experience of the spaces generated by the design and construction process (e.g.: overview of the buildings/spaces, light and sound studies, testimonials of the beneficiaries or presentation of their own experience during the design process, etc.).

All video material submitted will be integrated into the design of the RETROSPECTIVE exhibition.

Participants are invited to send, between 8 March and 1 May 2023, their video material, 16:9, full HD format, with a maximum duration of 5 minutes, to conferinte@oar-iasi.ro. Videos can also be submitted using: https://oar-iasi.ro/evenimente/rewind-acces-memory/.

CALL FOR VIDEOS

RETROSPECTIVĂ

Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care va avea loc în capitala Moldovei, în perioada 19 – 28 mai 2023, și Ordinul Arhitecților din România, Filiala Iași, anunță organizarea expoziției RETROSPECTIVĂ – Regionala de Arhitectură Moldova 2015 – 2021 –  R[ewind]A[ccess]M[emory] – Looking Back with New Perspective. Organizatorii lansează, cu această ocazie, și un Call for videos dedicat arhitecților.

RETROSPECTIVĂ va inspira publicul prin expunerea celor mai creative proiecte românești de arhitectură, care au fost premiate și nominalizate la edițiile din 2015, 2017, 2019, 2021 ale Regionalei de Arhitectură Moldova, la secțiunile: Arhitectura rezidențială (locuințe individuale și colective); Arhitectura clădirilor publice; Arhitectura industrială; Amenajări interioare; Restaurare, reabilitare, reconversie; Proiecte, Studii, Arhitectura participativă.

Expoziția își propune să evidențieze complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale arhitecturii. Pentru a explora domenii noi, impuse de contextul social, economic, cultural, pentru a identifica direcțiile de dezvoltare ale spațiului urban, dar și implementarea noilor tehnologii și inovații din domeniul construit, RETROSPECTIVĂ ne invită să privim spre spațiile deja create și să analizăm experiențele senzoriale și umane generate.

Expoziția de arhitectură va fi  amenajată la etajul 1 al Palatului Culturii din Iași și va fi deschisă publicului pe toată perioada desfășurării Romanian Creative Week.

CALL FOR VIDEOS. DETALII DE PARTICIPARE 

Pe lângă panourile cu proiectele printate – premiate și nominalizate la edițiile precedente ale Regionalei de Arhitectură Moldova, RETROSPECTIVĂ va cuprinde și o componentă multi-media (audio, video), care va completa expoziția și va oferi vizitatorilor o experiență interactivă inedită.

În acest sens, organizatorii lansează invitația către birourile de arhitectură ale căror proiecte au fost premiate și nominalizate la edițiile precedente ale Regionalei de Arhitectură Moldova să trimită câte un material video care să prezinte experiența senzorială și umană din spațiile generate în urma procesului de proiectare și construire (ex.: prezentare generală a clădirilor/spațiilor, studii de lumină, de sunet, testimoniale ale beneficiarilor sau expunerea propriei experiențe din timpul procesului de proiectare etc.)

Toate materialele video trimise vor fi integrate în amenajarea expoziției RETROSPECTIVĂ. 

Participanții sunt invitați să trimită, în perioada 8 martie – 1 mai 2023, materialele video, format 16:9, full HD, cu o durată maximă de 5 minute, pe adresa de e-mail conferinte@oar-iasi.ro. De asemenea, video-urile pot fi trimise și pe pagina: https://oar-iasi.ro/evenimente/rewind-acces-memory/.   

Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care va avea loc în capitala Moldovei, în perioada 19 – 28 mai 2023, și Ordinul Arhitecților din România, Filiala Iași, anunță organizarea expoziției RETROSPECTIVĂ – Regionala de Arhitectură Moldova 2015 – 2021 –  R[ewind]A[ccess]M[emory] – Looking Back with New Perspective. Organizatorii lansează, cu această ocazie, și un Call for videos dedicat arhitecților.

RETROSPECTIVĂ va inspira publicul prin expunerea celor mai creative proiecte românești de arhitectură, care au fost premiate și nominalizate la edițiile din 2015, 2017, 2019, 2021 ale Regionalei de Arhitectură Moldova, la secțiunile: Arhitectura rezidențială (locuințe individuale și colective); Arhitectura clădirilor publice; Arhitectura industrială; Amenajări interioare; Restaurare, reabilitare, reconversie; Proiecte, Studii, Arhitectura participativă.

Expoziția își propune să evidențieze complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale arhitecturii. Pentru a explora domenii noi, impuse de contextul social, economic, cultural, pentru a identifica direcțiile de dezvoltare ale spațiului urban, dar și implementarea noilor tehnologii și inovații din domeniul construit, RETROSPECTIVĂ ne invită să privim spre spațiile deja create și să analizăm experiențele senzoriale și umane generate.

Expoziția de arhitectură va fi  amenajată la etajul 1 al Palatului Culturii din Iași și va fi deschisă publicului pe toată perioada desfășurării Romanian Creative Week.

CALL FOR VIDEOS. DETALII DE PARTICIPARE

Pe lângă panourile cu proiectele printate – premiate și nominalizate la edițiile precedente ale Regionalei de Arhitectură Moldova, RETROSPECTIVĂ va cuprinde și o componentă multi-media (audio, video), care va completa expoziția și va oferi vizitatorilor o experiență interactivă inedită.

În acest sens, organizatorii lansează invitația către birourile de arhitectură ale căror proiecte au fost premiate și nominalizate la edițiile precedente ale Regionalei de Arhitectură Moldova să trimită câte un material video care să prezinte experiența senzorială și umană din spațiile generate în urma procesului de proiectare și construire (ex.: prezentare generală a clădirilor/spațiilor, studii de lumină, de sunet, testimoniale ale beneficiarilor sau expunerea propriei experiențe din timpul procesului de proiectare etc.)

Toate materialele video trimise vor fi integrate în amenajarea expoziției RETROSPECTIVĂ.

Participanții sunt invitați să trimită, în perioada 8 martie – 1 mai 2023, materialele video, format 16:9, full HD, cu o durată maximă de 5 minute, pe adresa de e-mail conferinte@oar-iasi.ro. De asemenea, video-urile pot fi trimise și pe pagina: https://oar-iasi.ro/evenimente/rewind-acces-memory/.   

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat, până în prezent, peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti. Parteneri în organizarea acestui amplu eveniment din capitala Moldovei sunt: Palas, Primăria Municipiului Iaşi şi Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi.

Detalii despre Romanian Creative Week pot fi găsite pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro, precum și pe Facebook și Instagram.